top of page

Suomalaisten varainhoitajien viestintäraportti - Vastuullinen sijoittaminen | Repo Media

Repo Media on laatinut raportin, joka sisältää selvityksen Suomessa toimivien varainhoitoyhtiöiden ulkoisesta viestinnästä. 

Raportissa on kahdenkymmenen yhtiön viestintää tutkittu, verrattu ja analysoitu. Varainhoitoyhtiöiksi on luokiteltu yhtiöt, jotka tarjoavat varainhoitoa tai sen kaltaista laajempaa sijoituspalvelua. Mukana ei ole yksittäisiä rahastoyhtiöitä tai pienimpiä sijoituspalveluyhtiöitä. Informaation lähteinä on toiminut varainhoitajien verkkosivujen koko sisältö, yhtiöiden julkaisut ja sisältö muissa kanavissa sekä näkyvyys kahdessa suuressa uutismediassa. 

Selvityksen aikana kaikista kanavista saatu informaatio on jaettu taulukoihin, jotka raportissa seuraavat jokaista kanavakohtaista analyysia. Niiden pohjalta on laadittu yhteenveto kaikesta viestintään liittyvästä toiminnasta sekä tärkeimmät havainnot ja analyysit. Informaation kerääminen suoritettiin elokuussa ja syyskuussa 2020. Mukana on viimeisen vuoden aikana tehty sisältöä.

Varainhoitajien viestintä on tässä raportissa jaettu kanavakohtaisiin osioihin. Yhteenvedot, analyysit ja graafit näyttävät, miten yhtiöt pärjäävät ja erottuvat joukosta viestinnällään. Selvityksestä ilmenee myös kilpailevien varainhoitajien viestinnän sisältö ja vaikuttavuus. Parhaimmat ja toimivat lähestymistavat on myös eritelty. Yksittäisten kanavien analyysien lisäksi on koostettu jokaisen varainhoitajan pääsanoma, mitä tulee viestintään. 

Erillisessä osiossa on kaikki vastuullisuuteen liittyvä viestintä. On verrattu yleisesti sekä laadittu luettelo, kuinka varainhoitajat viestivät omasta liiketoiminnastaan vastuullisuuden perspektiivistä. Tämä on yksi yleisimpiä viestinnän aiheita, joita varainhoitajien ovat viime aikoina kasvamassa määrin tehneet. 

Muutamassa tapauksessa informaatiota on rajattu pois. Esimerkkejä on mittakaavan eron vuoksi kolmen seurattuimman finanssikonsernin (OP, Nordea, LähiTapiola) some-kanavat jätetty graafisissa vertailuissa. Näin ollen muut varainhoitajat ovat helpommin verrattavissa toisiinsa. Viestintä, joka ilmenee maksetulla alustalla, on jätetty pois. Tähän kuuluu mainokset ja kaupalliset sisältöyhteistyöt.


Ota yhteyttä tiimiimme ja pyydä esittelyä raportista tästä

コメント


bottom of page